Waarom de PRISMA-studie?

Het bevolkingsonderzoek borstkanker wordt aan alle vrouwen in de leeftijd van 50 tot en met 75 jaar op dezelfde wijze aangeboden, terwijl de ene vrouw meer risico loopt om borstkanker te krijgen dan de andere vrouw. Met de PRISMA-studie verzamelen we gegevens over risicofactoren voor borstkanker.

Met deze gegevens kunnen we vrouwen verdelen in groepen met een hoog of laag risico op het krijgen van borstkanker. Met speciale computerprogramma’s gaan we berekenen wat het effect is als we de hoogrisico groep een uitgebreider bevolkingsonderzoek aanbieden, terwijl de laagrisico groep juist minder uitgebreid onderzocht wordt.